ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อกของนางสาวณัฐพร คชกูล นักศึกษาป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่น 13 หมู่ 2

งานนำเสนอ เรื่องสื่อการสอน

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

เรียนรู้เว็บบล็อก(webblog)

รายวิชา          นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์สุจิตตรา  จันทร์ลอย
ปีการศึกษา      2/2553

นางสาวณัฐพร  คชกูล นักศึกษาป. บัณฑิตวิชาชีพครู หมู่ 2 รุ่น 13

             ประวัติส่วนตัว
ชื่อ                   นางสาวณัฐพร  คชกูล
ภูมิลำเนา          จังหวัดเพชรบุรี
วันเกิด              14  กรกฎาคม 2528
ที่อยู่ปัจจุบัน      230  หมู่ 1  ตำบลพงสวาย  อำเภอเมือง 
                       จังหวัดราชุรี  70000
เบอร์โทร           0861688079 
E-mail               kruglass@hotmail.com
ประวัติการทำงาน
2552-ปัจจุบัน       เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสวนผึ้ง
ทัศนคติ             "รู้จักความพอดี"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ภาพวันวาน...